Tūrisma infrastruktūra

Orhideju taka. Engures ezera dabas parka palieņu pļavas, zāļu purvi un mitrie meži var lepoties ar lielu orhideju dzimtas sugu daudzveidību – Engures apkaimē aug 22 no Latvijā sastopamajām 32 orhideju dzimtas sugām. Dabas parkā varat apskatīt bagātīgas mušu ofrīdas audzes – tā ir ļoti reta orhideja, kas sastopama tikai Kurzemē. Ja paveiksies, varēsiet ieraudzīt arī reto stāvlapu dzegužpirkstītes pasugu iedzelteno dzegužpirkstīti. Lai dabas parka apmeklētājiem dotu iespēju aplūkot šīs interesantās augu sugas, ierīkota Orhideju taka. Kopējais takas garums ir 3.5 km, tā sākas netālu no Engures Ornitoloģisko pētījumu centra, līkumo caur kalcifilajiem purviem un mežam putnu novērošanas torņa virzienā, un aizvijas tālāk gar atjaunoto ezera piekrastes pļavu, kurā mīt govis un zirgi. Takas sākumā novietotajā informācijas zīmē attēlotas ne apkārtnē sastopamās savvaļas Orhideju dzimtas augu sugas. Tur iespējams gūt daudzpusīgu informāciju arī par citām interesantām Engures ezera dabas parka augu sugām.  Patreiz atrodas rekonstrukcijā tiks atvērta 2014. gada vasaras otrajā pusē

Putnu novērošanas torņi. Lai ezerā mītošie putni un skaistā ainava būtu labāk apskatāmi dabas parka apmeklētājiem, pie Engures ezera ir uzcelti trīs putnu novērošanas torņi. Tajos izvietotas informācijas zīmes par dabas parkā biežāk sastopamajām un interesantākajām putnu sugām.

Patreiz apmeklētājiem pieejami divi torņi - Ornitologu bāzes tornis un tornis Mazsaliņu laivu bāzē.

Engures dabas parka karte.
Lai aplukotu karti Jums nepieciešams Flash.