Engures fonds

Engures fonds dibināts 1998. gadā. Tā ir sabiedriska organizācija - nodibinājums, kuras mērķis ir apsaimniekot Engures ezera dabas parku. Tās darbību nodrošina valde, uzrauga Engures ezera dabas parka fonda padome. Padomes sastāvā ir pieci padomes locekļi. Fonds nodarbojas ar dažādu dabas aizsardzības un vides izglītības projektu realizāciju, veic praktisko dabas parka "Engures ezers " apsaimniekošanu un uzraudzību. Galvenais uzsvars fonda darbībā tiek likts uz biotopu kopšanu un ūdensputniem nepieciešamo dzīves apstākļu nodrošināšanu Engures ezerā.

Ornitoloģisko pētījumu centrs, Bērzciems, Engures novads, LV-3112

Engures ezera dabas parka fonda valde Roberts Šiliņš: tel: 29474420

Teritorija atvērta apmeklētājiem no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim

 

Engures dabas parka karte.
Lai aplukotu karti Jums nepieciešams Flash.